Felhasználási Feltételek (utoljára módosítva: 2010.02.01.)

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A "KépKezelő - Képfeltöltés és megosztás egyszerűen" fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

Szolgáltató a szolgáltatás segítségével közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. A szolgáltatás segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az oldalon Felhsználó által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmakat Szolgáltató bármikor indoklás nélkül letörölheti.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmak helyett, vagy azokon Szolgáltató bármikor jogosult bármilyen reklámot megjelentetni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a feltöltéskor elmenti Felhasználó IP-címét, mely alapján Felhasználó később beazonosítható. Szolgáltató ilyen adatot harmadik félnek csakis hivatalos közeg számára, jogi eljárás során ad át.

A feltöltő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a feltöltendő fotóval (képpel) szabadon rendelkezik, azzal senkinek a szerzői, vagy személyiségi jogait nem sérti. Tudomásul veszi, hogy sérelem esetén a feltöltött fotó (kép) törlésre kerül, és az ezzel okozott károkat meg kell térítenie, és a hatóságok előtt helyt kell állnia!

A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.